Karmelita kolostor orgonája

Elhelyezés: Színpadszint, színpad fölötti orgonakarzat

Az orgona tervezését, elhelyezését két fő megrendelői szempont határozta meg: egyrészt a hangszert teljes mértékben függetleníteni kellett a rendezvényterem színpadán működő funkcióktól, másrészt alkalmassá kellett tenni a barokk kamarazenekarral történő együttjátékra. Míg az első szempont a teljes hangszer (beleértve a játszóasztalt) karzaton történő elhelyezését támogatta volna, addig a második szempont teljesítésére a legideálisabb megoldásnak a teljes hangszer színpadon történő elhelyezése, mert akusztikailag ez biztosítja a többi hangszerrel történő legjobb kapcsolatot.
A két szempont együttes figyelembevétele alapján a kidolgozott konstrukciónk szerint az orgona egy része a színpad hátsó részében, az akusztikai fal mögött helyezkedik el. Az esztétikai szempontok mellett kiemelten fontos volt annak biztosítása, hogy a színpadon helyet foglaló zenészek a lehető legdirektebb orgona hangzást kapják. Ez a lent elhelyezett részegység az orgona azon műve, amely leginkább a barokk zenét támogatja. Az itt elhelyezett sípsorokon lehet leghitelesebben reneszánsz és barokk műveket előadni, valamint a zenekari és kórus kíséretre a színpadi közelség-közvetlenség miatt a legalkalmasabb, ugyanis egy szintről szól a zenekarral, amellyel így jobban képes összeolvadni. Az orgona fölső része a rendezvényterem színpada fölé épített karzaton helyezkedik el. Ide terveztük a gravitáns regisztereket, amelyek valódi hangversenyorgonává növesztik a hangszert. A játszóasztal szintén a színpadon helyezkedik el, szabadon mozgatható, szükség szerint a zongoralift segítségével lesüllyeszthető. A mobil játszóasztal segítségével az orgonista bármely hangszeres együttessel együtt tud működni.

Vezérlőrendszer

A hangszer azon részegysége, amely összeköttetést biztosít a játszóasztal és a sípok alatti szeleprendszer között. A hangszer vezérlésének két fő szempontja a billentésérzékenység biztosítása, melynek legideálisabb eszköze a tisztán mechanikus összeköttetés, másik fontos szempont a játékasztal színpadon való szabad elhelyezése, illetve mozgathatósága, melyet az elektromos kapcsolat képes biztosítani. A két fő szempont együttes teljesítése érdekében a hangszer vezérlése egyszerre alkalmazza a mechanikus és elektromos vezérlés elemeit.

A szelepmozgató mechanika működtetése proporcionális mágnesek segítségével történik, amely a billentyű mozgatását teljes egészében lekövető szelepnyitást, azaz sípmegszólalást tesz lehetővé. Ezt a rendszert egészíti ki a mechanikus kúpláda szerkezet, melyben a kúpszelepeknek köszönhetően a sípokba áramló levegő mennyisége fokozatmentesen szabályozható. A tradicionális és innovatív megoldások ilyenfajta ötvözetének eredményeként a mobil játszóasztallal rendelkező orgona teljesíti a billentésérzékenység követelményét. A 2. manuálmű a barokkmű csúszkaládás rendszerrel készült el, szintén proporciós mágneses működtetéssel. 

Szélládák

Az elektromos összeköttetés lehetővé tette az orgonába beépítendő 4 db fő szélláda mellett 5 db mellék szélláda elhelyezését. A 4 db fő szélláda, melyeken a billentésre érzékenyen reagáló sípsorok helyezkednek el, proporcionális mágnes vezérlésűek, és a 2. manuál láda kivételével kúpládás rendszerben készültek. Ezeken a fő ládákon kapnak helyet az I., II., II. manuál és a pedál regiszterei (sípsorai). A mellékládákon állnak az ún. Extension mű regiszterei, melyek tetszés szerint játszhatók bármelyik manuálról, illetve a pedálról. Valamennyi szélláda kúpláda rendszerű. A játszóasztalt a szelepmozgató mechanikával összekötő rendszer elektromos. Az 5. mellékláda ún. unitláda-rendszerű, azaz valamennyi síphoz külön kúpszelep és mágnes tartozik annak érdekében, hogy a felhang regiszterek színező lehetőségei a lehető legsokoldalúbbak legyenek.

Játszóasztal

A fent részletezett szempontok alapján az orgona egyetlen játszóasztallal rendelkezik, mely tisztán elektromos vezérlésű és a színpad bármely pontján elhelyezhető. A három manuállal és pedállal rendelkező játékasztal megtervezésénél négy fő szempontot kellett figyelembe venni: a terem belsőépítészeti koncepciójához illeszkedő megjelenést, a színpad alatti tárolóban való elhelyezést lehetővé tevő méretezést, a barokk kamarazenekarba való beilleszkedés és az orgonista szempontjából releváns felhasználói követelmények teljesítését.

A játszóasztal látványtervének kialakítása a terem belsőépítészeivel történő egyeztetések során került kialakításra. Méretezése figyelembe veszi a zongora liften és tárolóban rendelkezésre álló helyet. A barokk kamarazenekarba való illeszkedés céljából az asztal magasságát a hagyományos mobil játszóasztalokhoz képest a minimálisra csökkentettük. Az ergonomikus méretezés lehetővé teszi, hogy az orgonista bármilyen hangszeres, vagy vokális együttesben el tudjon helyezkedni.

Az orgonajáték szempontjából releváns követelményeknek megfelelően az elektromos vezérlés adta valamennyi játéktechnikai segítő kiépítésre került: Setzer kombináció, transzponálás, inverz kopulák, sostenuto, dinamikus kopulák, stb.

A játszóasztalban helyet kapott a redőnypedál, valamint egy un. multi direction pedál a Physharmonika regiszter részére, amely egyben a szélnyomásszabályozást és a regiszter saját redőnyét is működteti. Ugyanakkor ez a regiszter a nagy redőnyben foglal helyet, azaz duplán redőnyözhető. Alapesetben a két db. piszton a setzer előre-hátra léptetésre szolgál, de minden szabadon programozható. A játszóasztal bal oldali fiókjában egy érintőképernyő található, melynek jól átlátható menüin keresztül testre szabható a hangszer. Pl.: hengerprogramozás, pedálfunkciók, billentésérzékenység, transzponálás, stb.

Redőnyszekrény

A 3. manuál szélládája és az Extension mű Fagott16’-Oboa8’ szélládája, valamint a Physharmonika 16’-8’ az orgona fölső szintjén egy redőnyszekrényben került elhelyezésre.

Hangolás, hangterjedelem

A hangszer alap hangolása a=440Hz.

A vezérlés lehetővé teszi a teljes hangszer a=415, vagy a=465-ös hangmagasságra történő transzponálását. A manuálok hangterjedelme C-c4, a pedál hangterjedelme C-g1.

Az orgona hangképe:

 

I. manuál II. manuál
Principal 16′ Quintatön 16′
Principal 8′ Principal 8′
Fugara 8′ Quintatön 8′
Gemshorn 8′ Gedekt 8′
Flöte 8′ Viola di Gamba 8′
Octav 4’ Salicet 4′
Rohrflöte 4′ Stillgedackt 4’
Traversflöte 4′ Gemshorn 2′
Octav 2′ Mitur 3-4
Mitur 5f Vox Humana 8′

 

III. manuál Pedál
Violprincipal 8′ Grand Bourdon 32′
Echogamba 8′ Violonbass 16′
Konzertflöte 8′ Subbass 16′
Aeolin 8′ Salicetbass 16′
Vox coelestis 8′ Octavbass 8′
Viola 4′ Cello 8′
Flauta d’amore 4′ Posane 16′
Harm. aeth 3x
Fagott 16′ Extension
Oboa 8′ Extension
Extension
(minden műről játszható regiszterek, mellékládákon)
Bourdon 16′
Bourdon 8′
Quint 5 1/3
Quint 2 2/3
Terz 3 1/5
Terz 1 3/5
Trompete 16′
Trompete 8′
Trompete 4′
Physharmonica 16′
Physharmonica 8′
 
Fagott 16′ (Expr!)
Oboa 8′ (Expr!)