A hajdúböszörményi Kálvin téri református templom megújult hangszere

Angster József és fia Orgonagyár 1914 – AerisOrgona Kft. 2016

A hangszer története 

A református templom orgonáját 1898-ban készítette az Angster József és fia Orgonagyár. Az Op. 295-ös számú hárommanuálos hangszer 33 regiszteres, mechanikus csúszkaládás volt. Itt alkalmazta Angster utoljára a Barker-emeltyűt, a regisztertraktúra pneumatikus volt. 1914-ben Op. 890-es számmal Angster József fiai, Emil és Oszkár átépítették pneumatikus rendszerűvé, felhasználva a szekrényt és a teljes sípállományt. Ekkor új szélládákat és játszóasztalt kapott az orgona, regiszterszáma 38-ra bővült, ebből három tervezett regiszter nem került kivitelezésre. A hangszer műemléki-, és történelmi értelemben is jelentős, ugyanis ez a pécsi gyár fénykorának utolsó produktuma, a cég I. világháború előtti utolsó nagyorgonája, mely nem csupán építési módja, hanem hangzásvilága, művészi kidolgozottsága miatt is Európa legjelentősebb későromantikus orgonáinak sorába állt be. A 20. század történelmi eseményei azonban nem kedveztek a hangszer állapotának. A fújtatók átépítésére 1943-ban, majd azok villamosítására 1944-ben került sor. A szakszerű karbantartás nélküli évtizedeket követően a leromlott orgonát elektromosították, megszüntetve ezzel annak lényegi, hangzásbeli lehetőségeit.

Példátlan összefogás

Mindezt felismerve, a Kálvin téri Református Gyülekezet példátlan összefogást tanúsítva úgy döntött, kompromisszumok nélkül visszaállíttatja az orgona 1914-es állapotát,  hogy a hívek és az érdeklődők ma is hasonló zenei-lelki többlettel gazdagodva távozhassanak egy-egy istentisztelet vagy koncert után a Kálvin téri templomból, mint egykor elődeik.

Az erősen hiányos, átalakított orgona teljes rekonstrukciója 2014-ben indult el azzal a célkitűzéssel, hogy az 1914-es állapotnak megfelelően szülessen újjá. Sor került az összes megmaradt elem restaurálására, a hiányzó egységek pótlására.

A múlt újravirágoztatása

Magyarországon elsőként a megsemmisült pneumatikus traktúra és játszóasztal rekonstruálva lett, amivel a hangszer visszanyerte eredeti jellegét és művészi minőségét. 2016-ban korabeli analógiák alapján beépítésre kerültek az 1914-ben tervezett, de soha el nem készült nyelvregiszterek, ezzel mintegy beteljesítve Angster József eredeti elképzelését, megkoronázva az orgona hangzását.

A hangszer különösen jelentős, hiszen ez Angster egyetlen hárommanuálos későromantikus stílusú pneumatikus hangszere az I. világháború előtti időszakból, amely hiteles rekonstrukció után eredeti formájában, teljes művészi értékével szólal meg.

Diszpozíció

I. Manual (C-a‘‘‘) II. Manual(C-a‘‘‘)

Redőnymű

9. Bourdon 16‘ 1898 20. Pileata dolce 16‘ 1898
10. Principal 8’ 1898/1914/2016 21. Principal 8’ 1898/1914
11. Capricorno 8’ 1898 22. Gamba 8’ 1914
12. Fugara 8’ 1898/1914 23. Salicional 8’ 1898
13. Pileata-duplex 8’ 1898/1914 24. Pileata 8’ 1898
14. Fl. Harmonique 8’ 1898/1914 25. Fl. Concava 8’ 1898
15. Fl. Tibia 4‘ 1898 26. Flauta 4‘ 1898
16. Pr. Octav 4‘ 1898 27. Pr. Octav 4‘ 1898
17. Cornet 3-5 sor 8‘ 1898 28. Mixtur 3 sor 2 2/3’ 1898
18. Mixtur 5 sor 2 2/3‘ 1898 29. Clarinet 8’ 2016
19. Trompet 8‘ 2016
III. Manual (C-a‘‘‘)

Redőnymű

Pedal (C-f‘)
30. Quintatön 16’ 1914 1. Principalbass 16‘ 1899/1914/2016
31. Viola-principal 8’ 1898/1914 2. Contrabass 16‘ 1898
32. Sylvestrina 8’ 1914 3. Subbass 16‘ 1898
33. Vox coelestis 8’ 1914 4. Principalbass 8’ 1899/1914/2016
34. Fl. Tibia 8’ 1898 5. Flautabass 8’ 1898
35. Fl. Travers 4‘ 1898 6. Cello 8’ 1898
36. Fugara 4‘ 1898 7. Octavbass 4‘ 1898
37. Piccolo 2’ 1898 8. Possaune 16‘ 1898
38. Oboa 8’ 2016
Tremolo
Normál és Octáv kopulák Játéktechnikai segítők

 

Ped. kop. I. man. két sor szabad kombináció
Ped. kop. II. man. P, MF, F, FF, PL, TT
Ped. kop. III. man. két redőnytalp
Man. kop. I+II henger
Man. kop. I+III
Man. kop. II+III
Suboct. kop. I+II
Suboct. kop. II+III
Superoct kop. I+II
Superoct. kop. II+III
Superoct. kop. I+I