+36202141435 aerisorgona@gmail.com

Győr, Evangélikus Öregtemplom

Angster József és fia Orgonagyár 1926, Op. 1003 – AerisOrgona Kft. 2017.

A győri Evangélikus Öregtemplom első orgonáját 1791-ben építette – feltételezhetően – Elgasz Ferenc, Győr akkori egyetlen orgonaépítője. A hangszerből csupán a későbarokk szekrény középső homlokzati része maradt meg, ezt meghagyva építette a templom új, hárommanuálos, pneumatikus táskaláda rendszerű orgonáját az Angster József és fia Orgonagyár 1926-ban.

1999-ben az orgonát lényegében modernizálták. Átalakították a játszóasztalt; új kézikapcsolók, és elektromos Setzer-kombinációk kerültek beépítésre. A nagyméretű franciafúvókat ládafúvókra cserélték, valamint az elöregedett pneumatikus rendszer restaurálása helyett az elektromos traktúra kiépítése mellett döntöttek. Ezzel a hangszer elveszítette a jellegzetes, pneumatikából fakadó billentésérzékenységét.

2015-ben a Győri Evangélikus Egyházközség nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az orgona 1926-os állapota rekonstrukciója tárgyban, melynek eredményeképpen az AerisOrgona Kft. nyerte el a hangszer teljes rekonstrukciójának kivitelezését.

A helyreállítási munkálatok 2015-ben indultak azzal a célkitűzéssel, hogy a hangszer eredeti, 1926-os állapotában szülessen újjá. A megsemmisült pneumatikus traktúra rekonstruálva lett, a lényegesen átépített játszóasztal szintén eredeti állapotát nyerte vissza. Ezen felül minden szerkezeti elem a fennmaradt analóghangszerek nyomán született újjá.

Ezzel a helyreállítással Magyarország romantikus hangszerparkja tovább bővült; a hajdúböszörményi pneumatikus rekonstrukció után a győri orgona újjászületésével az ország nyugati felében is elindult az Angster-tradíció életre keltése.