A ceglédi evangélikus templom új Bach-orgonája

… a szemnek

Barokk minták alapján terveztük meg az orgonaházat, hogy hangszerünk külső megjelenése is tükrözze a barokk hangzást, azzal szoros egységet alkosson. A sípmezők dúsan faragott floreális motívumokkal díszített takarólemezei műhelyünkben készültek, a szekrény felülete korabeli technikák alkalmazásával festett és 23 karátos dukát arannyal aranyozott.

… a fülnek

Az orgona légellátásához egyráncú ékfúvó készült, mely az „élő” barokk szelet biztosítja. A szélcsatornákat és szélláda méreteket barokk minták alapján terveztük meg, hogy az ékfúvó tulajdonságai a lehető legjobban érvényesüljenek a hangzásban. Az élő szél a historikus játékmód minden finom árnyalatára érzékenyen reagál. A sípmű menzúráit, konstrukciós és hangzásbeli sajátosságait 5 türingiai tanulmányutunk alkalmával felkeresett mintegy 30 eredeti barokk orgonát alapulvéve dolgoztuk ki.

… hagyománytisztelet

Az új orgonát a türingiai orgonaépítészet legszebb hangszerei, Wender, Volckland, Trost, Hildebrandt, Stertzing és Schulze mesterművei inspirálták. Legfontosabb referenciaként az arnstadti Bach-templom 1703-ban épült Johann Friedrich Wender orgonája szolgált, az a hangszer, melyen Johann Sebastian Bach első templomi állása során 1703–1707 között szolgált.

Ez Magyarország első olyan új orgonája, amely egy hangszerben ötvözi a Bach által elismert és használt orgonák hangzását, lehetővé teszi a korabeli játékmód szerinti differenciált billentéskultúra alkalmazását és külső megjelenésében is a XVIII. század hangszereit idézi meg. Mindezek a játékost olyan módon inspirálják, amelyre új hangszer esetében korábban még nem volt példa hazánkban.

… innováció

Az új orgona ötvözi a barokk és a mai kor orgonaépítészetének elemeit. A tömörfa és kovácsoltvas alkatrészek mellett egy olyan új technológia került megépítésre, melynek előzményei ugyan a reneszánsz orgonaépítészetig nyúlnak vissza, elterjedése azonban a XX. század második felére tehető: a váltócsúszkás szélláda. Ez az ikerláda-konstrukció lehetővé teszi, hogy egyes regiszterek tetszés szerint vagy az első vagy pedig a második manuálon legyenek megszólaltathatóak. Azáltal, hogy a játékosnak választania kell, hogy melyik manuálon használ egy adott regisztert, megmarad a művek saját hangszínkaraktere és önálló jellege. Ez a rendszer tehát kitágítja a hangszer lehetőségeit és magas fokú művészi kreativitást tesz lehetővé.

Ez Magyarország első váltócsúszkás új barokk orgonája.

… egy közös álom

A Magyarországi Evangélikus Egyház és sok zenész, orgonaépítő régi vágya vált valóra Cegléden, valódi Bach-orgona épült, azoknak a hangszereknek a mintájára, melyeket egykoron a mester is használt. A hangszer nemzetközi jelentőségét vetíti előre, hogy már átadása előtt is széleskörű érdeklődés övezte: április 4-5 között kétnapos Bach kurzuson mutatkozott be első ízben, ennek kapcsán a Kossuth Rádión több műsorban is hallhattuk az orgona archaikus hangját, Magyarországon eddig ismeretlen hangszínlehetőségeit. Németországból, Franciaországból, Lengyelországból és Svájcból, orgonaművészek, szakértők és orgonaépítők látogattak el hozzánk, így nem csak a hazai, de a nemzetközi szakma is figyelemmel kísérte első új építésű saját orgonánk születését.

Szívből kívánjuk, hogy mindazok akik hallgatják, vagy megszólaltatják első orgonánkat ugyanannyi örömet találjanak benne, mint ammenyit tervezése és építése során nekünk adott.

Szolgáljon hangszerünk az őt hallgatók épülésére és Isten dicsőségére!

Diszpozíció

I. Manual CD-c’’’ II. Manual CD-c’’’
Principal 8’
Grob gedackt 8’ Grob gedackt 8’
Quinta dena 8’ Quinta dena 8’
Viola di Gamba 8’ Viola di Gamba 8’
Quinta 6’
Octava 4’ Octava 4’
Still gedackt 4’ Still gedackt 4’
Sesquialtera doppelt Sesquialtera doppelt
Sesquialtera doppelt
Pedal CD-d’
Sub Baß 16’
Posaunen Baß 16’